قابلیت ها:

⦁ نرخ متنوع داده : Min: 2400bps , Max: 1Mbps

⦁ قابلیت انتقال صوت، داده، تصویر و فایل

⦁ رنج فرکانسی: 200MHz ~ 6000MHz

⦁ پشتیبانی از حالت TDM و FDM

⦁ حالت ارتباطی سریال RS232 , RS422

⦁ حالت ارتباطی اترنت TCP , UDP