قابلیت ها:

⦁ طراحی و پیاده سازی مبتنی بر تکنیک OFDM
⦁ دارای قابلیت تکنیک mimo 2*2
⦁ دارای مدولاسیون های bpsk,qpsk,16QAM, 64 QAM
⦁ دارای قابلیت رادیو شناختگری در انتخاب باند فرکانسی و نوع مدولاسیون
⦁ دارای قابلیت ارسال صوت، داده، فایل
⦁ دارای پهنای باند 1MHz الی 20MHz
⦁ رنج وسیع فرکانسی: 200MHz ~ 6000MHz