کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
سامانه تعیین میزان اختلاط فرآورده ها
دسامبر 13, 2016
سامانه آشکارسازی و کنترل رنگ محصول
دسامبر 13, 2016
نمایش همه

ساختار کلی سامانه توموگرافی خازنی در شکل بالا نشان داده شده است. در این سیستم الکترودهای خازنی در بیرون لوله محتوی سیال قرار گرفته و به صورت غیرمخرب تصویری از سطح مقطع لوله و اجسام یا سیالات عبوری از درون آن ارائه می دهند. شکل زیر، نمونه آزمایشگاهی ساخته شده را نشان می دهد. در این محصول در درون لوله اصلی، جسمی خارجی (یک لوله کوچکتر) قرار داده شده و با اعمال میدانهای الکتریکی به الکترودها و پردازش داده های حاصل، تصویر سطح مقطع لوله دوم در رایانه بازسازی شده است. این تصویر با رنگ قرمز در شکل مشخص است.

pro1-2