کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
سیستم Tank Dewatering یا سیستم تخلیه اتوماتیک آب ذخایر هیدرو کربنی
نوامبر 13, 2016
توانمندی های حوزه الکترونیک و مخابرات
دسامبر 5, 2016
نمایش همه

اندازه گیری ارتفاع سیال در مخزن

اندازه گیری ارتفاع سیال در صنایع مختلف مورد نیاز می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، روش های مختلفی توسط شرکت های متفاوت پیاده سازی و به محصول تبدیل شده اند. استفاده از روش اولتراسونیک جزء متداول ترین روش های موجود برای سنجش ارتفاع می باشد. حساسه هایی که در این روش به کار می روند، در صورت استفاده از فرآورده های نفتی به مرور زمان دچار آلودگی شده و کیفیت و دقت خود را از دست می دهند. یکی از روش هایی که می توان ارتفاع سیال درون مخزن را به صورت دقیق محاسبه کرد، روش سنجش خازنی می باشد. شکل زیر ساختار کلی را برای سامانه اندازه گیری ارتفاع، به روش سنجش خازنی در دو حالت (الف) وجود مخزن غیرفلزی و (ب) وجود مخزن فلزی نشان می دهد. در این روش پروب هایی برای اعمال میدان الکتریکی در داخل مخزن قرار داده شده و از روی ظرفیت خازنی محاسبه شده، ارتفاع مایع استخراج می شود. با توجه به ابعاد مخزن و نوع سیال درون آن می توان سامانه فوق را برای کاربرد دلخواه طراحی نمود.

فاصله سنجی به روش پروب خازنی

در بسیاری از سیستم های ابزار دقیق و روباتیک، نیاز به سنجش لحظه ای ارتفاع با دقت بسیار بالا (در حد میکرومتر) می باشد. برای اندازه گیری فاصله از ساختار نشان داده شده در شکل زیر استفاده می گردد. در این روش، پروب اندازه گیری بر روی صفحه فلزی مرجع قرار داده شده و با توجه به فاصله با اعمال ولتاژ به پروب و صفحه مرجع، با توجه به شدت میدان الکتریکی ایجاد شده می توان فاصله را به صورت لحظه ای محاسبه نمود.

cap2

شکل زیر ساختار داخلی پروب اندازه گیری را به تصویر کشیده است.

cap2-2

سنجش ضریب دی الکتریک (پرمیتیویته مواد)

اندازه گیری ضریب دی الکتریک، کاربردهای بسیاری در محیط های آزمایشگاهی و صنعتی دارد. سیستم زیر می تواند برای سنجش ضریب دی الکتریک مورد استفاده قرار گیرد. در این سیستم دو استوانه متداخل به درون سیال وارد شده و با اعمال ولتاژ الکتریکی بین صفحات و اندازه گیری فرکانس تشدید بین صفحات می توان ضریب دی الکتریک را اندازه گیری کرد.

cap3-1

سیستم تعیین میزان بخار آب در گازها

از سامانه نشان داده شده در شکل زیر می توان برای تشخیص وجود آب در گازها استفاده کرد. در این سیستم، دو صفحه الکترود فلزی در اطراف لوله محتوی گاز و بخار آب قرار می گیرد. وجود بخار آب باعث تغییر شدید ضریب دی الکتریک شده و از اندازه گیری این ضریب می توان وجود آب در گاز و نیز میزان آب موجود را اندازه گیری نمود.